Voorafbetalingen belastingen

Hoe moet u voor afbetalen:
Als u voor de eerste keer een voorafbetaling wil doen, heeft u nog geen voorgedrukte overschrijvingsformulieren en dus nog geen gestructureerde mededeling. Daarom moet u de volgende richtlijnen volgen:

  • Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat
  • Betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)
  • Vermeld in de zone Naam en adres van de begunstigde: “Dienst Voorafbetalingen – Natuurlijke personen”
  • Vermeld in de zone “vrije mededeling” NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer. U vindt dit nummer op de achterkant van uw (elektronische) identiteitskaart. Heeft u geen rijksregisternummer, vermeld dan NIEUW gevolgd door uw geboortedatum onder de volgende vorm: JJJJ.MM.DD. Bijvoorbeeld NIEUW 1954.10.25.
  • U kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.

Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Hierop zal het u toegekend refertenummer voorafbetalingen worden meegedeeld. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.
U kunt die trouwens gebruiken voor iedere voorafbetaling die u nadien nog wenst uit te voeren.

Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. U kunt steeds de voorafbetaling hervatten en daarbij gebruik maken van dezelfde gestructureerde mededeling.

Als u de betaling door een derde (bv. door een bank in het kader van een financieringscontract) laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt.

Als u voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat u de betaling uitvoert zoals hiervoor werd aangegeven (met de gekende en unieke gestructureerde mededeling of met vermelding van uw rijksregisternummer).

Wijziging van het rekeningnummer:
De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Wanneer moet u de voorafbetaling doen:
De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) betekent dit:

  • Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 10 april 2019 (1ste voorafbetaling)
  • Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2019 (2de voorafbetaling)
  • Voor het derde kwartaal: ten laatste op 10 oktober 2019 (3de voorafbetaling)
  • Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 20 december 2019 (4de voorafbetaling)

Dit zijn de uiterste data waarop uw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

In de loop van het eerste kwartaal van 2019 zult u een overzicht van de door u gedane voorafbetalingen in 2018 ontvangen. U kunt dit overzicht gebruiken voor het aanvullen van uw belastingaangifte.