Studentenjob

Hoe lang mag je als jobstudent werken?

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2017?
De ministerraad keurde een wijziging goed in verband met de maximale studentenarbeid die verricht mag worden met het oog op verminderde sociale bijdragen. Het oude systeem zal vanaf 1 januari 2017 plaats moeten maken voor de 475 uren-regel. Een dag waarop studenten maar 3 uur hadden gewerkt zal dus niet meer als een volledige dag erkend worden. De nieuwe regelgeving zal dus ook voordeliger zijn voor de werkgever, vanwege een grotere flexibiliteit. Studenten die enkel werden opgeroepen om tijdens de piekuren te werken, zullen dus meer dagen kunnen opnemen tijdens de loop van het jaar.

Sinds 1 januari 2016 konden studenten overigens ook vrij kiezen om arbeid te verrichten onder het statuut van gelegenheidsarbeider of student. Studenten konden enkel onder de noemer van gelegenheidsarbeider vallen onder de voorwaarde dat zij al eerst 50 dagen aan de slag waren geweest onder het studentenstatuut. Deze voorwaarde is nu afgeschaft.

De nieuwe regelgeving is niet enkel voordelig voor studenten, maar ook voor de werkgevers. Tijdens de piekuren zal er gemakkelijker beroep kunnen gedaan worden op studenten terwijl werkgevers hierop nog steeds verminderde sociale bijdragen (5,42%) moeten betalen.

Andere zaken blijven onveranderd, als je de limitet van 475 uren overschrijdt zal je nog steeds als een normale werknemer beschouwd worden en dus 13,07% sociale bijdragen moeten betalen. Dit percentage is dus van toepassing vanaf het 476ste gewerkte uur. Ook zal de app Student@Work vanaf 1 januari 2017 in uren tellen. Hierop kunnen studenten hun resterende dagen raadplegen.

Conclusie
Het nieuwe systeem blijkt zeer voordelig voor studenten die tot heden maar een paar uur per dag hadden gewerkt. Studenten zullen dan meer flexibel ingezet kunnen worden en nog steeds van verminderde sociale bijdragen kunnen genieten. Ondertussen werkt de overheid ook aan een nieuwe regelgeving rondom het sociaal statuut voor zelfstandige studenten-ondernemers. Zo zal een zelfstandige student geen sociale bijdragen hoeven te betalen op een jaarlijks inkomen dat lager als 6.505 euro ligt.

Hoeveel mag een jobstudent verdienen?

Iedere belastingplichtige heeft in België recht op een “belastingvrije som” van 7.350 euro (inkomstenjaar 2014) als het belastbaar inkomen kleiner is dan 25.270 euro. Tot 7.350 euro hoef je dus geen belastingen te betalen.
Een student die slechts één maand werkt, is de fiscus dus meestal geen cent verschuldigd.

Hoe bereken je het netto belastbaar inkomen van een jobstudent?
Het uitgangspunt is het brutoloon. Daarvan trek je de betaalde sociale bijdragen (RSZ) af. Verder mag je daarvan ook je beroepskosten aftrekken (effectieve kosten met bewijsstukken of forfaitair). Het resultaat is het netto belastbaar inkomen. Uiteraard moet je bij je studentenloon ook eventuele andere inkomsten optellen. Een studietoelage wordt niet meegeteld, onderhoudsgelden daarentegen wel, maar slechts voor 80%. Deze onderhoudsgelden vallen onder de noemer “diverse inkomsten”.

Percentages voor forfaitaire beroepskosten voor (bruto)bezoldigingen van werknemers:

  • 28,7% van de eerste schijf van 5.650,00 euro
  • 10% van de schijf van 5.650,00 EUR tot 11.220,00 euro
  • 5% van de schijf van 11.220,00 EUR tot 18.670,00 euro
  • 3% van de schijf boven 18.670,00 euro