Indexen

Vanaf januari 2006 wordt een vernieuwde consumptieprijsindex gebruikt (basis 2004 = 100).
De nieuwe productenlijst is gebaseerd op het Huishoudbudgetonderzoek van 2004, dewelke het bestedingspatroon van de Belgische gezinnen in kaart bracht (de productenlijst wordt uitgebreid van 481 naar 507 producten).

BASIS 2004 = 100:

geld-euroIndexcijfer der consumptieprijzen:
Omrekeningscoëfficiënt voor overgang van basis 1996 =
100 naar basis 2004 = 100 : vermenigvuldigen met 0.8701
Gezondheidsindex:
Omrekeningscoëfficiënt voor overgang van basis 1996 =
100 naar basis 2004 = 100 : vermenigvuldigen met 0.8790

Index consumptieprijzen
Gezondheidsindex = huurindex
Bereken uw huurindex